péče o koně

nemoc Laminitida( schvácení kopyt)

12. září 2009 v 13:59 | kikulkaaa
Laminitida (schvácení kopyt)
Tak a zase mám pro vás i léčbu této nemoci...
Laminitis
Toto onemocnění (lépe řečeno syndrom) je u nás známo také pod názvem schvácení kopyt. Přestože se projevuje onemocněním kopytní škáry, jedná se vlastně o celkové onemocnění organismu.
Postižena bývají většinou obě přední kopyta, někdy všechna čtyři, výjimečně je postiženo pouze jedno kopyto. Onemocnět může jakýkoli kůň, ale nejnáchylnější jsou poníci, jednak proto, že krmení těchto malých koní bývá často nesprávné, a také je možné, že poníci mají trochu odlišný mechanismus látkové přeměny.
Příčiny laminitidy
mohou být různé, snad na výjimky však souvisí nepřímo nebo přímo s krmivem, jeho množstvím nebo kvalitou či s poruchami zažívání. Ke schvácení může dojít
- při nadměrném příjmu energeticky bohatého krmiva a jeho nedostatečnému spalování během fyzické práce,
- následkem intoxikace léky i v průběhu či po odeznění různých onemocnění (infekčních, kolikových, zadržení lůžka apod.).
Princip vzniku laminitidy
Jedná se vždy o zvýšení množství produktů vzniklých rozpadem bílkovin v krvi, které vyvolají vylučování látek, jež ovlivňují zužování či rozšiřování cév (vazoaktivní mediátory). Následkem toho dochází ke zúžení vlásečnic v kopytní škáře a tedy i ke snížení jejího prokrvování. Konečným následkem je její nedokrvení (ischémie) a odúmrť (nekróza). Tím dojde k poškození membrán vlásečnic, ze kterých vystoupí tekutina mezi lístky škáry a způsobí jejich otok. Ischémie, nekróza i otok jsou velice bolestivé. Navíc způsobí, že se rohové lístky kopytního pouzdra odpojí od lístků kopytní škáry a tím se uvolní zavěšení kopytní kosti, která tak může rotovat špičkou dolů nebo celá poklesnout k chodidlu. Výsledkem může být nekróza chodidla i špičky kosti a následně buď perforace chodidla nebo úplné vyzutí kopyta.
Jak se projevuje
Protože laminitis je celkové onemocnění, projeví se narušením celkového zdravotního stavu: zvýšením tělesné teploty, dechové i tepové frekvence, kůň se potí, trpí nechutenstvím a je neklidný, což se může podobat kolice. Charakteristické však bývají postoje koně i jeho silné kulhání při chůzi, v těžkých případech si kůň lehne a pak se jen obtížně postaví. Při chůzi kůň došlapuje nejdříve na patky, ve stoje odlehčuje špičky postižených končetin. Pokud bychom šáhli na prstní tepny nad nebo pod spěnkovým kloubem, cítili bychom výrazné pulzace. Postižená kopyta jsou teplá.

První pomoc
To, zda se kůň vyléčí a zda následky laminitidy budou minimální, závisí na tom, za jak dlouho dostane první pomoc a za jak dlouho bude zahájena jeho odborná léčba. Při pokusech bylo zjištěno, že kopytní kost může poklesnou už za 12 hodin po nástupu prvních příznaků! Proto je třeba ihned jednat, jakmile jen máte podezření na laminitidu.
Je třeba ihned odstranit příčinu (krmení, podávané léky, zadržené lůžko atd.). Koně je třeba dát do velkého boxu hluboce a měkce nastlaného, nejlépe pískem či pilinami, lze zvážit postavení kopyt do vody na delší dobu. Je dobré ihned sejmout podkovy nebo aspoň vytáhnout přední podkováky. Chodidlo je vhodné vyplnit roličkami obinadel a jedno obinadlo dát ještě napříč pod střelku a obvazem je tam upevnit. Kůň tak bude stát pouze na střelkách a patkách, špičky kopyt budou "ve vzduchu", čímž se odlehčí tahu zavěšené kopytní kosti na kopytní stěnu. Ihned je třeba zavolat veterináře, který určí další postup léčby, spočívající v podávání léků, tekutin i v úpravě kopyta. Správně by měl také rentgenologicky zkontrolovat stav kopytní kosti.
 
 

Reklama